Жилищни сгради

Поддръжка на асансьори в жилищни сгради и затворени комплекси

жилищни сгради

За обслужването на асансьори в жилищни сгради Ви предлагаме ефективни решения и гъвкави пакети от услуги, за да отговорим на Вашите изисквания:

  • 24 часово аварийно извеждане на заседнали пътници от кабината
  • Извършване на ремонти, обновяване и преустройство на асансьора
  • Максимално време за пускане на асансьора в експлоатация след настъпила авария – 2 часа след приемане на заявката
  • Абонаментното поддържане се изразява в техническо обслужване, функционални проверки и отстраняване на аварийните спирания на системите и извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и другите нормативни актове, осигуряващи безопасното използване на асансьора според предназначението.
  • Изготвяне на техническа карта за състоянието на асансьора
  • Изготвяне на план за извършване на ремонтни дейности по подобряване на безопасността и техническото състояние

Предлагаме специални условия за поддържане на асансьори в жилищни комплекси.

Свържете се с нас ТУК за повече информация.

Comments are closed.