Общи условия

Общи условия

Правила за използване на сайта

Осъществявайки достъп до уеб страниците Expert lift, Вие трябва да приемете тези общи условия, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Съдържанието на уеб страниците Expert lift е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Експерт Лифт освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците Expert lift на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Експерт лифт за това.

Някои индивидуални документи в нашите World Wide уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Експерт лифт не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

Експерт лифт си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.

Експерт лифт НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО Експерт лифт Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA Експерт лифт В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа Ви Експерт лифт може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Експерт лифт няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Експерт лифт, не предполага, че Експерт лифт одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата Експерт лифт например, Вие приемате следните условия:

а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите – Експерт лифт може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;

г) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

Експерт лифт не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Експерт лифт може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

„Експерт Лифт ЕООД“ (наричано тук „Expert lift“/ „Експерт лифт“)

ЕИК: 202026362

ИН по ДДС: BG 202026362

Орган, осъществяващ контрол – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Експерт лифт има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на Експерт лифт, изрично се съгласява Експерт лифт да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Експерт лифт.

В случай на регистрацията Ви чрез уеб страниците Експерт лифт за получаване на оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга, предлагани от Експерт лифт, Вие се съгласявате и приемате, че с даването си на съгласие за получаване на такива, подаване на съответната регистрационна форма и натискане на бутон „Изпрати“ правите електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини не е обвързана с покупка на продукт или услуга на Експерт лифт.

Споменатите тук имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Вашият достъп до този сайт не трябва да бъде тълкуван като произтичащо от това по подразбиране, от юридически акт или по друг начин предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка, без предварителното писмено съгласие на Експерт лифт или на третата страна собственик.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Какво са „бисквитките“?

„Бисквитките“ или „Cookies“ са малки по размер текстови файлове, съхранявани в директориите на браузъра, използван от потребителя. Бисквитките се използват, за да подпомогнат на потребителите ефективно да използват уеб-сайтовете и да направят достъпни определени функционалности. Бисквитките имат съществена роля за улесняване и подобряване на използваемостта на уебсайтовете поради което, ако бъдат изтрити или блокирани, някои уебсайтове или определени техни функционалности могат да станат недостъпни за потребителите.

Как използваме „бисквитки“?

Ние използваме „бисквитки“ на този уебсайт с цел осигуряване на достъпността и ползваемостта му, предоставяне на определени функционалности (напр. запомняне на потребителски предпочитания за език, настройки и др.), подобряване на неговата работа и aнализиране на информация за потребителското поведение при неговото ползване. В „бисквитките“ не се съхраняват никакви лични данни. Чрез „бисквитките“ “ Експерт лифт “ ЕООД не може да Ви идентифицира.

Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид, което ни дава възможност да оптимизираме уебсайта, както и да подобряваме неговата структура, функционалност и съдържание.

Цел на бисквитката:

 • Автентикация на сесията с цел да не се налага извършва вписване многократно в рамките на една сесия на браузъра
 • Уникален идентификатор, който свързва текущата сесия с таблица с настройки от база данни
 • Подпомагане на уеб-сайта да установи Javascript функционалностите на браузъра
 • On/off флаг, който дава инфорация дали браузъра поддържа Javascript
 • Тези бисквитки се изпозлват, за да се събира информация как потребителите използват уебсайта. Използваме тази информация, за да разберем потребителското поведение на сайта и да го подобряваме. Бисквитките събират анонимизирана информация, в това число брой потребители са уебсайта, откъде потребителите са посетили сайта и кои негови страници са посетили.
 • Информация, която позволява да се разграничат потребители и сесии.
 • Информация, която позволява да се установят нови сесии или посещения.
 • Информация, която дава възможност за оперативна съвместимост с urchin.js
 • Информация, която ни дава възможност да разберем как потребителят е стигнал до уебсайта.
 • Поддръжка на потребителската сесия
 • Уникален идентификатор на сесията
 • Балансиране на натоварването
 • Уникален идентификатор, който се използва да се определи към кой сървър LB да балансира заявките
 • Разграничаване на различните потребители
 • Ограничаване темпото на заявки
 • Стойност на максимален праг
 • Поддържане състоянието на вписване на потребителя (с цел да не се налага многократно въвеждане на потребителско име и парола)
 • Подходящи сигурни произволни данни, които следват определена структура

„Бисквитки“ от трети страни

Възможно е на уебсайта да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове (например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, или др.). При посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, има вероятност на Вашето крайно устройство да бъдат поставени „бисквитки“ и от тези други сайтове. В практиката такива „бисквитки“ се наричат „бисквитки от трети страни“. “ Експерт лифт “ няма контрол върху генерирането и управлението на „бисквитки от трети страни“. За повече информация относно целта за използване на „бисквитки на трети страни“ и тяхното съдържание, моля да потърсите и да се запознаете с политиките за за поверителност и използване на „бисквитки“, приети от съответните трети страни.

Управление на „бисквитките“, използвани от този уебсайт

Повечето общодостъпни програми за сърфиране (браузъри) по подразбиране позволяват поставянето на „бисквитки“ на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия бразър по такъв начин, че съществуващите „бисквитки“ да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на „бисквитки“ (в това число на „бисквитки на трети страни“). Моля да имате предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате „бисквитките“, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за „бисквитките“, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Бисквитките (“cookies”) ни помагат, за да ти предоставим определени функционалности и за да гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждаш и използваш този сайт, ти се съгласяваш с използването на „бисквитки“ съгласно нашата Политика за използване на бисквитки.

Обадете се