Сервиз и Поддръжка

Асансьорни техници извършват ремонт на асансьори

КАЧЕСТВО И КОРЕКТНОСТ

Предлагаме абонаментен сервиз на асансьори, който включва следните услуги:

  • 24 часово аварийно извеждане на заседнали пътници от кабината. Разполагаме със собствен екип, който реагира бързо и с когото, ще имате връзка през цялото време чрез устройство за двустранна връзка в кабината.
  • Стремим да сведем времето за престой на асансьора по време на ремонт до минимум. Със специалисти, които притежават най – високите квалификационни степени за монтаж и поддръжка на асансьори и богат опит, можете да сте сигурни в професионално обслужване.
  • Извършваме всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и др. нормативни актове, осигуряващи безопасното използване на асансьора според предназначението. Това гарантира доброто техническо състояние на Вашия асансьор.

Какво да очаквате от Експерт Лифт:

  • Професионална експертиза в обслужването
  • Ефективни / навременни ремонти
  • Приемане на заявки за обслужване на същия ден или на следващия ден ако заявката е подадена в края на работния ден.
  • Бърза доставка на части, наличност на склад на голям асортимент от резервни консумативи
  • Минимизиране на времето за престой на асансьора

Обслужваме и ремонтираме всички български марки асансьори, включително стари модели на българския асансьорен завод, както и някои чужди марки.

Работим на цялата територия на гр. София

Обадете се