Elevator Maintenance

АСАНСЬОРНА ПОДДРЪЖКА


асансьорна поддръжкаElevators, независимо дали са пътнически,  товарни, панорамни, кухненски или др. се нуждаят от подходяща асансьорна поддръжка и квалифицирани асансьорни техници, които да я извършват. Това е изключително важно не само за работата на машините, но най – вече за безопастността на пътниците.help

Абонаментен сервиз:
  • A 24-hour working team for persons stuck in stalled elevator cars
  • Максимално време за пускане на асансьора в експлоатация след настъпила авария – 2 часа след приемане на заявката, в случай, че не се налага подмяна на части
  • Абонаментното поддържане се изразява в техническо обслужване, функционални проверки и отстраняване на аварийните спирания на системите. Извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и др. нормативни актове, осигуряващи безопасното използване на асансьора според предназначението.
For elevator service maintenance see HERE
For elevator maintenance in housing estates see HERE

Our specialists have the highest qualifications for elevator installation and maintenance and a wealth of experience that allows us to carry out your projects professionally.

Коректната поддръжка на асансьора гарантира, че системата работи в пълна безопасност. От редовното извършване на функционални проверки и превенция до ремонти и подобряване на техническото състояние, можете да разчитате на Експерт Лифт. Стремим се към постоянно подобряване на услугите, които Ви предлагаме и затова често обновяваме и допълваме портфолиото си с нови предложения за Вас. Поддържаните от нас марки асансьори са разнообразни. Съобразяваме се изцяло с изискванията на производителя и действащото законодателство. 

When you trust Expert Lift for elevator maintenanceYou get more. For us, the relationship with customers and to built trust are the most important conditions. Your safety and confidence are our main concern. If you need better service and timely solutions to the problems, we are expecting you!

We offer our services for maintenance in all neighborhoods of Sofia.

For more information on our services and prices for elevators and lift maintenance, please contact us at 0899 99 54 75 or follow the links below:

Contact us: Contacts

Discounts and offers: HERE

Comments are closed.