Обновяване на асансьорна кабина

Едновременно с грижата за техническото състояние на асансьора, ние полагаме и грижи за добрия му облик.